Цар Иван Шишман
Народна песен — Моята библиотека

Информация (Прескачане на информацията)
Допълнителна информация (Прескачане на допълнителната информация)

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.


Последна редакция: 2009-06-06 21:10:00

Откак се е, мила моя майко ле, зора зазорила,

оттогаз е войска провървяла —

кон до коня, юнак до юнака.

Саблите им като ясно слънце —

огън святка през гора зелена;

войвода им сам цар Иван Шишман.

Отговаря сам цар Иван Шишман:

— Боже силни, Боже създателю.

помогни ми с сила и юнашство!

Бой щем да се бием, на Софийско поле,

кръв ще леем, за Христово име,

ще прославим, християнска вяра.

Край  


Към следващото произведение от стихосбирката „Нова песнопойка“ — поетичната творба „Кара Мустафа

Към следващото произведение от сборника „Мамо, мамо, я кажи! Колко слончето тежи?“ — поетичната творба „„Радецки“