Ангел Каралийчев
(Автори) — Моята библиотека

Крали Марко
Най-тежкото имане (сборник)
Новели
Приказки
Разкази
Цветова легенда